Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 marca 2007

Papież z Galilei ...

W czasie kilku dni papieskiej agonii S. Weigel (papieski biograf) powiedział:

Sądzę, że cierpiący Papież Jan Paweł II ukazał jak najbardziej ewangeliczny charakter swojego pontyfikatu. Prawdopodobnie najmądrzejszym zdaniem, jakie zostało wypowiedziane o tym pontyfikacie jest to, co wyraził w dniu jego inauguracji, przed prawie 27 laty francuski dziennikarz i publicysta Andre Frossard, pisząc „to nie jest Papież z Polski, to jest Papież z Galilei."

Świat może zobaczyć obecnie, że ten „Papież z Galilei" prowadził Kościół nie z papieskiego tronu, ale z drogi krzyżowej i z Kalwarii. Zapraszając Kościół i świat do postępowania za Chrystusem drogą krzyżową, Karol Wojtyła kontynuował przepowiadanie Chrystusa aż do końca.