Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

19 sierpnia 2004

prawa człowieka ?

Kilka dni temu przytoczyłem wiadomość:?Sunday Times? z 4 lipca donosi, że w Wielkiej Brytanii w 2002 roku (ostatnim dla którego są dostępne dane) dokonano 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) aborcji. Znaczy to, że w praktyce co czwarta ciąża zakończyła się morderstwem. Według tego samego źródła jest to największy wskaźnik w Europie, a liczba przerwań ciąży rośnie.Ciekawy jest ten świat, praw człowieka ... Okazuje się jednak, że we Francji jest jeszcze gorzej. 220.000 (220 tysięcy) aborcji rocznie stanowi 27% wszystkich ciąży. Znaczy to, że co trzecia ciąża kończy się morderstwem. Od 1988, kiedy to wprowadzono na rynek lekarstwo o nazwie RU 486, co roku ponad 70.000 aborcji jest dokonywana przez pigułkę aborcyjną. Jej koszt wynosi 192 Euro z czego kasy chorych zwracają 70%. Jak twierdzi jeden z naukowców francuskich: ?pigułka ta została wprowadzona aby oddramatyzować sam fakt aborcji, odciążyć szpitale i ułatwić dostęp do skutecznych środków aborcyjnych? Inni lekarze nazywają jednak tę pigułkę ?ludzkim pestycydem?.Pogratulować postępu ... Żyjemy naprawdę w wolnej i oświeconej Europie.