Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

20 marca 2007

sprawiedliwość i miłość ...

Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość.
Paul Tillich