Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

19 marca 2007

nie ma miłości bez sprawiedliwości ...

Rut 10:12

Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość ...

Nie ma miłości bez sprawiedliwości. Miłość bez sprawiedliwości jest jałowym i czczym gadaniem obliczonym na naiwność i łatwowierność słuchaczy, jest demagogią i niczym więcej. Sprawiedliwość zaś zakłada najpierw prawdę. Nie ma więc absolutnie mowy miłości tam gdzie nie ma prawdy, tam gdzie prawda jest zapomniana i pogardzana.