Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

19 marca 2007

nawrócenie ...

Ten lud zbliża się do Mnie
tylko w słowach,
i sławi Mnie tylko wargami,
podczas gdy serce jego
jest z dala ode Mnie,
cześć jego dla Mnie
jest tylko
wyuczonym przez ludzi
zwyczajem.
(Iz 29,13)

Więcej na stronie: www.habari.pl