Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

10 grudnia 2002

Grzech ciężki czy lekki?

Otrzymałem kiedyœ (15 paŸdziernika) taki oto pełen niepokoju list:

Mam serdecznš proœbę do księdza. Na stronie internetowej "Katolika" jest umieszczony artykuł ks. Rafała Masarczyka SDS odnoœnie grzechu ciężkiego i Eucharystii. W artykule tym ks. Masarczyk prowadzi rozważanie na temat grzechu ciężkiego i jego zwišzku z nieobecnoœciš na niedzielnej Mszy Œw. Udowadnia w tym artykule, że nieobecnoœć na niedzielnej Mszy Œw. z powodu np. lenistwa czy zmęczenia jest grzechem powszednim a grzechem ciężkim jest tylko taka nieobecnoœć, która ma na celu znieważenie Boga z pogardy dla Niego. Nie jestem ekspertem w tych sprawach ale zawsze myœlałam, że opuszczenie Mszy Œw. w niedzielę dlatego, że się ma ważniejsze sprawy lub że się nie chce iœć z lenistwa czy zmęczenia jest grzechem ciężkim.

czytaj więcej w "grzech ciężki czy lekki"

8 grudnia 2002

4 grudnia 2002

Apologetyczna strona Marka Piotrowskiego, min. apteczka antysekciarska
Majšc 20 czy 30 lat pomyœl o staroœci. Czy już się do niej przygotowujesz ? Czy też zaskoczy cię ona z całš masš przywar i słaboœci, które utrudniš życie innym, a i twoje uczyniš nieznoœnym ...
kasia - warto tę stronkę obejrzeć
Panie,
Kiedy jestem głodny, daj mi kogoœ,
Kto łaknie pożywienia;
Kiedy jestem spragniony, przyœlij mi kogoœ,
Kto chce pić;
Kiedy jest mi zimno, zeœlij mi kogoœ,
Kogo mógłbym ogrzać;
Kiedy jestem zmartwiony, daj mi kogoœ
Do pocieszenia;
Kiedy cišży mi mój krzyż, daj mi dzielić krzyż
Z mym bliŸnim;
Kiedy jestem biedny, zaprowadŸ mnie do kogoœ,
Kto potrzebuje;
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoœ,
Komu mógłbym przez krótkš chwilę pomóc;
Kiedy jestem upokorzony,
Niech mam kogoœ do chwalenia;
Kiedy jestem zmartwiony, zeœlij mi kogoœ,
Z kim cieszyłbym się;
Kiedy potrzebuję ludzkiego zrozumienia,
Daj mi kogoœ, kto potrzebowałby mego zrozumienia;
Kiedy potrzebuję opieki, zeœlij mi kogoœ,
O kogo mógłbym się troszczyć;
Kiedy myœlę tylko o sobie skieruj
Moje myœli na innego człowieka.

Modlitwa japońskiego współpracownika Matki Teresy z Kalkuty

2 grudnia 2002

Jak pisze Œwiatowa Organizacja Zdrowia: "700.000 dzieci w Afryce pod-saharyjskiej umiera rocznie z powodu braku podstawowych szczepień przeciwko pospolitym chorobom dziecięcym. Potrzeba 250 milionów dolarów rocznie aby 10 milionów dzieci w krajach najuboższych mogło skorzystać z tych podstawowych szczepień. Czyli koszt szczepienia dla jednego dziecka to około 25 dolarów rocznie.”

A jednoczeœnie w Palm Beach na Florydzie wydawane jest na wspaniałym, kredowym papierze kolorowe pismo dla zwierzšt domowych, które ma donosić o największych psich wydarzeniach socjalnych i najmodniejszych modelach psich i kocich łóżek. A redaktor tego pisma domaga się aby zwierzęta były traktowane na równi z ich właœcicielami. Zwierzęta domowe w Palm Beach osišgajš już rocznie po 1.000 dolarów „dochodu na łeb” a dodatkowo urodzinowe przyjęcia i prezenty w rodzaju ozdobnych obroży w cenie 75 dolarów za sztukę lub sweterka za 100 dolarów, a nawet jeszcze kosztowniejszej diamentowej czy perłowej biżuterii ...”

więcej po angielsku: ...

26 listopada 2002

"Nigdy nie będzie szczęœliwy ten, kogo dręczy myœl, że ktoœ inny jest od niego szczęœliwszy..."
(Seneka)
Oto co znalazłem na jednej z list dyskusyjnych:

- jeżeli nie mogę od państwa nic oczekiwać...
- jeżeli rzšd mówi nie pytaj co państwo zrobiło dla Ciebie, pytaj co ty zrobiłeœ dla państwa...
- jeżeli członkowie rzšdu nie przestrzegajš prawa, które sami uchwalajš...
- jeżeli prawo nie znaczy sprawiedliwoœć ...
- jeżeli w państwie sš lepsi i gorsi (w zależnoœci od gruboœci portfela)...
- jeżeli państwo "dla wszystkich" tak naprawdę jest państwem "kolesiów"...
- jeżeli w tym państwie ludzie dajš się robić w balon tym z lewej i tym z prawej i nie widzš tego, co naprawdę się dzieje (nie ważne kto siedzi przy korycie, ważne żeby nam = kolesiom się też z niego coœ dostało) ...
- jeżeli politycy zamiast zajmować się polityka, zajmujš się powiększaniem swoich majštków...
- jeżeli w tym państwie tak ważnš role pełni koœciół (miłoœć bliŸniego) a ludzie umierajš z głodu...
- jeżeli telewizja publiczna próbuje wychować oszołomów...
- jeżeli boję się wyjœć wieczorem na ulicę (czasami w dzień też)...
- jeżeli przestępcy sš na wolnoœci...
- jeżeli aparat państwowy jest skorumpowany...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
itd.
jeżeli nasze państwo uważa, że jesteœmy zbędni - to po co nam takie państwo

Wiele w tym goryczy, ale też wiele gorzkiej prawdy ... tylko kto się tym przejmuje?
ZAULKI MYSLENIA cz. III
ZAULKI MYSLENIA cz. I
ZAUŁKI i ZAKAMARKI MYŒLENIA
Okruchy - bardzo dobra stronka
"Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est."
Seneca, Epistulae Morales, VIII, 71, 3
Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera. - Seneka
Słuchajcie zajrzyjcie na adres: www.alleluja.pl. Naprawdę fajnš stronkę można sobie tam zrobić.

25 listopada 2002

Pomóż głodnym dzieciom
Zwracam się z ogromnš proœbš o pomoc w rozpropagowaniu akcji "Adopcja Serca", majšcej na celu pomoc głodujšcym dzieciom - zwłaszcza sierotom - z Trzeciego Œwiata. Dzięki tej akcji wiele dzieci zostało uratowanych od œmierci głodowej. Mogš one w miarę normalnie żyć i uczęszczać do szkoły. Wspierane sš w formie indywidualnego lub grupowego patronatu przez modlitwę i pomoc finansowš (równowartoœć ok. 15 dolarów miesięcznie na jedno dziecko). W Polsce akcję organizuje Ruch Maitri. Pomoc dociera do dzieci za poœrednictwem polskich misjonarek. Szczegółowe Informacje o Adopcji Serca znajdujš się na stronie: http://maitri.diecezja.gda.pl/gazetka/pomoc Serdecznie proszę o zamieszczenie linku i/lub pobranie z tej strony bannera i umieszczenia go na Waszych stronach.
Zachęcam też do udziału w Adopcji. Cel jest naprawdę szlachetny - chodzi tu o zdrowie i życie wielu dzieci.

Pozdrawiam
Maciej Werner

P.S. Adres poczty elektronicznej Ruchu Maitri: maitri@diecezja.gda.pl
Ma też innš stronę blogowš po angielsku, no i w Polsce na Alleluja także stronę blogowš po polsku, oraz na Jezus stronę FTP z kazaniami.