Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

28 marca 2007

Benedykt XV o Europie ...

Benedykt XVI ostrzega, że zapominając o swym chrześcijańskim dziedzictwie Europa nie tylko "zaprze się Boga, ale samej siebie".

Z demograficznego punktu widzenia trzeba niestety skonstatować, że Europa wydaje się podążać drogą, która może ją doprowadzić do pożegnania z historią - mówił papież wymieniając zagrożenia, jakie się z tym wiążą dla wzrostu ekonomicznego i spójności społecznej. Przede wszystkim zaś - dodał - istnieje ryzyko sprzyjania "niebezpiecznemu indywidualizmowi, nie liczącemu się z konsekwencjami dla przyszłości".

- Można by wręcz sądzić, że kontynent europejski faktycznie traci ufność w swą własną przyszłość - zauważył Benedykt XVI, stwierdzając następnie, że "sam proces zjednoczenia Europy nie jest przez wszystkich podzielany z powodu powszechnego wrażenia, że wiele rozdziałów europejskiego projektu zostało napisanych bez właściwego wzięcia pod uwagę oczekiwań obywateli".

więcej