Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

29 października 2005

z Orędzia Papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2004 ...

... aby żyć Eucharystią, trzeba poświęcić wiele czasu adoracji Najświętszego Sakramentu; ja sam czynię to codziennie, czerpiąc z tego doświadczenia siłę, pociechę i wsparcie (por. Ecclesia de Eucharistia, 25). Jak podkreśla Sobór Watykański II, Eucharystia jest ?źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego? (por. Lumen gentium, 11), ?źródłem i szczytem całej ewangelizacji? (por. Presbyterorum ordinis, 5). (3)

czytaj dalej ...

Papież Jan Paweł II miał czas codziennie na Adorację Eucharystyczną ... a ja ????

17 lutego 2005

polski :: blog :: kazika :-)

być to udzielać się ...

"Im więcej dajemy, tym bardziej rzeczywiste staje się nasze istnienie. Bóg obdarza nas bowiem bogactwem istnienia proporcjonalnie do miary dawania, które nam zostało przeznaczone". (T. Merton)

Ludziom się tylko wydaje, że najważniejszą rzeczą w życiu jest gromadzić, zbierać, posiadać ... I dlatego są tak bardzo zachlani na wszystko.

Tak na prawdę jednak ? najważniejszą rzeczą w życiu jest dawać, udzielać się , dzielić ... A kto tego nie zrozumie, zawsze będzie nieszczęśliwy.

Podziel się, pomóż, spróbuj chociaż nawiązać kontakt:

Bez pomocy dobrych ludzi już dalej nie poradzę sobie sama. Ciężka choroba męża bardzo odmieniła nasze życie.

Byliśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, wychowywaliśmy córeczkę. Mąż Mirosław pracował w Stoczni Szczecińskiej, zarabiał nieźle, żyło nam się spokojnie. Jesienią 1998r. (w 12-tym roku naszego małżeństwa) mąż zachorował na bardzo złośliwy nowotwór jądra prawego, co wykazało badanie USG z dnia 29.09.98r.

...

Nie da się w kilku zdaniach opisać, jak bardzo ja, mąż i córka przeżywaliśmy chorobę męża. Córka pisała listy do Pana Boga: "Panie Boże, nie zabieraj mi tatusia". Ja także mocno się modliłam. By ratować życie męża, zadłużyłam się, wzięłam kilka kredytów, teraz nie jestem w stanie ich spłacać. Za wszelką cenę pragnęłam, aby mój mąż żył. Zwracałam się do różnych instytucji, prosiłam Telewizję Polską, wszystko bez echa. A trzeba mieć jeszcze na względzie, że mój mąż zachorował w okresie reformy służby zdrowia w Polsce, która do dziś znajduje się w stanie zapaści.

...

Jednocześnie, mężowi coraz bardziej dokuczała choroba niedokrwienna serca (jeden ze skutków agresywnej chemioterapii). Po serii specjalistycznych badań, mąż zakwalifikował się na operację wszczepienia by-passów

...

Cieszę się, że mąż żyje, że jest koło mnie. Ale, nasze życie bardzo różni się od życia innych rodzin, w których choroby nie ma. Niczego nie możemy zaplanować, nigdzie nie chodzimy. Nie wiemy - czy i kiedy choroba znowu uderzy.

Z powodu głębokich kłopotów finansowych spowodowanych wyżej opisanym zdarzeniami losowymi, trwającym już kilka lat - błagam o pomoc finansową, bym choć częściowo mogła wyjść z tych kłopotów. Wierzę, że są osoby czułe na czyjś ból. Przecież to niemożliwe, by było inaczej.

Grażyna Prożek

70-407 Szczecin,
ul. Obr. Stalingradu 9a/12
telefon domowy: (091) 433-94-57

konto: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie
Al. Jedności Narodowej 6, 70-415 Szczecin
Grażyna i Mirosław Prożek
nr 44 1540 1085 3001 5301 2636 0001

Czytaj dalej

29 stycznia 2005

Siostry od upadłych aniołów ...

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które pracuje z dziewczętami i kobietami ofiarami przymuszonej prostytucji. Wiele z nich od lat żyje na ulicy, pochodzą z rozbitych, alkoholowych rodzin, gdzie były świadkami lub ofiarami przemocy. Doświadczając bezradności, smutku, tracą poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa w życiu. Już jako dzieci wchodzą w grupy przestępcze, zarabiają na życie kradzieżami, żebractwem lub prostytucją.

Od stycznia 2002 roku pracujemy jako streetworkerzy na katowickim dworcu, w jego okolicach oraz w miejscach, gdzie przebywają dziewczęta w oczekiwaniu na klientów. Naszym zadaniem jest nawiązanie kontaktu, przedstawienie oferty pomocowej, odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie. Prowadzimy pracę socjalną, oferujemy pomoc medyczną, pomoc w załatwieniu dokumentów, pomoc prawnika, psychologa, terapeuty, współpracujemy z kuratorami dziewczyn. Posiadamy zaplecze lokalowe, gdzie umawiamy się na spotkania, udzielamy noclegu w sytuacjach kryzysowych. Odbiorcami projektu pracy ulicznej są małoletnie uciekinierki z domu, które w zamian za nocleg, jedzenie świadczą usługi seksualne, kobiety już trudniące się prostytucją (do 25 roku życia, w wyjątkowych sytuacjach do 30 roku życia) i ich dzieci. Z doświadczenia wiemy, że aby pomóc dziecku trzeba pomóc kobiecie i odwrotnie - skuteczna pomóc matkom korzystnie wpływa na sytuację dzieci.

Czytaj więcej:
- Magdalena - pomoc dziewczętom wykorzystywanym

- Zakonnica od prostytutek

św. Tomasz z Akwinu ...

Kroniki mówią, że Tomasz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych teologów, jakich zna historia, pod koniec życia nagle przestał pisać.

Gdy jego sekretarz skarżył się, że dzieło pozostaje niedokończone, Tomasz mu odpowiedział:

- Bracie Reginaldzie, przed kilkoma miesiącami, sprawując liturgię, doświadczyłem czegoś z bóstwa. Tego dnia straciłem wszelką ochotę do pisania. Tak naprawdę, wszystko to, co napisałem o Bogu, wydaje mi się nie więcej warte niż słoma.

26 stycznia 2005

and me :-)

More on realizing "I'm Not God"

Memo from God:

Effective immediately, please be aware that there are changes YOU need to make in YOUR life. These changes need to be completed in order that I may fulfil My promises to you to grant you peace, joy and happiness in this life. I apologize for any inconvenience, but after all that I am doing, this seems very little to ask of you. I know, I already gave you the 10 Commandments. Keep them. But follow these guidelines, also.

1. QUIT WORRYING - Life has dealt you a blow and all you do is sit and worry. Have you forgotten that I am here to take all your burdens and carry them for you? Or do you just enjoy fretting over every little thing that comes your way?

2. PUT IT ON THE LIST - Something needs done or taken care of. Put it on the list. No, not YOUR list. Put it on MY to-do-list. Let ME be the one to take care of the problem. I can't help you until you turn it over to Me. And although My to-do-list is long, I am after all... God. I can take care of anything you put into My hands. In fact, if the truth were ever really known, I take care of a lot of things for you that you never even realize.

3. TRUST ME - Once you've given your burdens to Me, quit trying to take them back. Trust in Me. Have the faith that I will take care of all your needs, your problems and your trials. Problems with the kids? Put them on My list. Problem with finances? Put it on My list. Problems with your emotional roller coaster? For My sake, put it on My list. I want to help you. All you have to do is ask.

4. LEAVE IT ALONE - Don't wake up one morning and say, "Well, I'm feeling much stronger now, I think I can handle it from here." Why do you think you are feeling stronger now? It's simple. You gave Me your burdens and I'm taking care of them. I also renew your strength and cover you in my peace. Don't you know that if I give you these problems back, you will be right back where you started? Leave them with Me and forget about them. Just let Me do my job.

5. TALK TO ME - I want you to forget a lot of things. Forget what was making you crazy. Forget the worry and the fretting because you know I'm in control. But there's one thing I pray you never forget. Please, don't forget to talk to Me - OFTEN! I love YOU! I want to hear your voice. I want you to include Me in on the things going on in your life. I want to hear you talk about your friends and family. Prayer is simply you having a conversation with Me. I want to be your dearest friend.

6. HAVE FAITH - I see a lot of things from up here that you can't see from where you are. Have faith in Me that I know what I'm doing. Trust Me; you wouldn't want the view from My eyes. I will continue to care for you, watch over you, and meet your needs. You only have to trust Me. Although I have a much bigger task than you, it seems as if you have so much trouble just doing your simple part. How hard can trust be?

7. SHARE - You were taught to share when you were only two years old. When did you forget? That rule still applies. Share with those who are less fortunate than you. Share your joy with those who need encouragement. Share your laughter with those who haven't heard any in such a long time. Share your tears with those who have forgotten how to cry. Share your faith with those who have none.

8. BE PATIENT - I managed to fix it so in just one lifetime you could have so many diverse experiences. You grow from a child to an adult, have children, change jobs many times, learn many trades, travel to so many places, meet thousands of people, and experience so much. How can you be so impatient then when it takes Me a little longer than you expect to handle something on My to-do-list? Trust in My timing, for My timing is perfect. Just because I created the entire universe in only six days, everyone thinks I should always rush, rush, rush.

9. BE KIND - Be kind to others, for I love them just as much as I love you. They may not dress like you, or talk like you, or live the same way you do, but I still love you all. Please try to get along, for My sake. I created each of you different in some way. It would be too boring if you were all identical. Please, know I love each of your differences.

10. LOVE YOURSELF - As much as I love you, how can you not love yourself? You were created by me for one reason only -- to be loved, and to love in return. I am a God of Love. Love Me. Love your neighbors. But also love yourself. It makes My heart ache when I see you so angry with yourself when things go wrong.

You are very precious to me. Don't ever forget that!
With all My heart, I love YOU! God
Alleluja Katolik

przyzywam ...

przyzywam Twojej pomocy
Doradco wierny
Cenzorze upragniony myśli, mowy i uczynków
skąd to czego nie chcę
nie szukam nie wypatruję

rozwielmożniło się niechciane
jak granitowy słup zastygło
pochodnie myśli podtrzymujących milkną
jak po nagim stoku
spływają rwące potoki dobrych zamiarów
i bez śladu giną
naręcza pustki serce oblegają

już błękitniało wszystko dokoła
już się pewnością cieszyło
jak niewzruszony Boży twór
ze sprawnością zawodową
skrawki chmur rozpędzało
a oto wykruszył się czas
Twoim napędzany Duchem

jestem naczynie puste

i raczej na proch mnie zetrzyj
niżbym słuchać miało
producentów fikcji
co filtry ochronne przeciw cierpieniu
usłużnie nakładają
wracaj
tylko na Ciebie czekam

Jolanta Lesiuk

13 stycznia 2005

polski :: blog :: kazika :-)

mądrość ...

Zapytano kiedyś pewnego mędrca:
- Jak się czujesz dzisiejszego poranka?

mędrzec odrzekł:
-Czuję się jak ktoś, kto wstał rano, a nie wie, czy dożyje wieczora.

- Ależ wszyscy ludzie są w tej samej sytuacji!

A mędrzec na to:
- Z pewnością - ale ilu z nich, o tym wie?
Wierzyć dzisiaj

milczenie ...

Zdarzyło się, że klasztor eremitów odwiedził jakiś wysoki dygnitarz państwowy.
Współbracia byli zdania, że wypadałoby, aby dla zbudowania niecodziennego gościa opat ze-chciał krótko przemówić.

Ten jednak odpowiedział zdecydowanie:
Jeżeli nie zbuduje go moje milczenie, to tym mniej jeszcze zbudują go moje słowa.
Alleluja Homilie i Kazania - Wierzyć dzisiaj: "dlaczego nie widzę Boga ?

- Gdzie mogę spotkać Boga?
- Jest właśnie przed tobą.
- Dlaczego wiec nie udaje mi się Go zobaczyć?
- A dlaczego pijakowi nie udaje się zobaczyć własnego domu?

Nieco później Nauczyciel powiedział:
- Staraj się odkryć, co czyni cię pijanym.
- Jeśli chcesz widzieć, musisz być trzeźwy

4 stycznia 2005

Wierzyć dzisiaj

Strona refleksji i zamyśleń nad możliwościami wiary dzisiaj. Rozważania, dygresje, idee, pomysły do kazań i homilii, cytaty, historyjki, informacje ...

A wszystko to, aby nie ustawać w samodzielnym i krytycznym myśleniu o sobie i o świecie, aby się nie dać pochłonąć kretyńskiemu światu reklamy i przyjemności, aby nie zgłupieć i nie stoczyć się do poziomu zwierzęcia napełniającego swój brzuch i rozmnażajacego się w bezmyślnym amoku ....

Zajrzyj tutaj ...lub tutaj
Alleluja Katolik: "

nie mówią mu
Bóg - Jezus - Chrystus
żeby nie spłoszyć
powagą słów nie zasmucić
uczenie się wysilają
Pierwsza Przyczyna
Byt Najwyższy
Ipsum Esse Subsistens i Absolut
nazywają
Wszechmocny i jeszcze Nienazwany
Wszechobejmujacy i Nieogarniony

a on wciąż nienasycony
i niepokój w nim rośnie
i czuje że woła go cisza daleka
ktoś nieostrożnie - Jezus - zanucił
i głos tajemniczy na kolana go rzucił
Dominus adest i vocat te

i spojrzał w oczy Chrystusa Pana
i się nawrócił...

Jolanta Lesiuk

2 stycznia 2005

Alleluja Katolik

wybacz
że daję więcej niż mam
składam donos na siebie samą
rozkazuję dla Ciebie jaśnieć
złotym gwiazd oceanom
deszcz zsyłam na Twoje winnice
i cienie przed skwarem maluję
każę tęczy tańczyć przed Twoim Obliczem
ogrody kwitnące przed zmierzchem ratuję
aby wzrok Twój spoczywał w pastelowych rozbłyskach
gdy wokół bezkwiecie cierniste uroczyska

wybacz
że daję spełnioną przyszłość tylko
potencjalności niezaktualizowane
możliwości niedokonane
myśli co jeszcze nie są motylem
już ku Tobie płyną
i zatrzymuję każdą istotną chwilę
i zmuszam by była godziną
uśmiechy jeszcze nie narodzone
już wyrywają się w dal
by Twoim smutkom zapobiec
przecieram nowe szlaki
i wszystkie żywioły wykradam wszechświatom
nie miej mi za złe rozmachu
co się na ziemi nie może pomieścić

to tylko miłość w akcji...

Jolanta Lesiuk
zamknięcie wolności w opłotkach skończoności powoduje, że kusi ją nicość i grzech.
(Ks. J. Tischner)

I dlatego być może tak źle wykorzystaliśmy wolność odzyskaną po 1989 roku ?