Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

27 stycznia 2006

Czy Kościół w Polsce "miesza się" do polityki?

Dwa razy tak

Czy polityk ma prawo mówić głośno o swojej wierze i kierować się nią nie tylko w życiu prywatnym, ale także w wypełnianiu powierzonych mu funkcji publicznych? Czy Kościół ma prawo wypowiadać się w kwestiach politycznych i oddziaływać na polityków, którzy są jego członkami?

Na obydwa pytania odpowiedź brzmi ? tak.

O politykach-katolikach Jan Paweł II mówił w czerwcu 1999 roku bardzo jasno: ?Wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie; wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania?.

O obowiązkach Kościoła wobec polityków przypominał polskim biskupom Benedykt XVI: ?W spełnianiu tego zadania chrześcijańscy politycy nie mogą być pozostawieni przez Kościół bez pomocy. Chodzi tu szczególnie o pomoc w uświadamianiu ich własnej chrześcijańskiej tożsamości i powszechnych wartości moralnych zakorzenionych w ludzkiej naturze, tak aby starali się, kierując się prawym sumieniem, wprowadzać je do prawodawstwa cywilnego, mając na względzie takie współistnienie, które respektowałoby człowieka w każdym wymiarze?.

Więcej w Gościu Niedzielnym

25 stycznia 2006

bez komentarza ...

Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem.

Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!
Spiesz mi na pomoc, Zbawienie moje - o Panie!

(Ps 38:19. 22-23)