Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

29 października 2005

z Orędzia Papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2004 ...

... aby żyć Eucharystią, trzeba poświęcić wiele czasu adoracji Najświętszego Sakramentu; ja sam czynię to codziennie, czerpiąc z tego doświadczenia siłę, pociechę i wsparcie (por. Ecclesia de Eucharistia, 25). Jak podkreśla Sobór Watykański II, Eucharystia jest ?źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego? (por. Lumen gentium, 11), ?źródłem i szczytem całej ewangelizacji? (por. Presbyterorum ordinis, 5). (3)

czytaj dalej ...

Papież Jan Paweł II miał czas codziennie na Adorację Eucharystyczną ... a ja ????