Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

9 marca 2007

obraz Boga ...

Co ja mogę dodać niepowtarzalnego do Obrazu Bożego w Jezusie Chrystusie?

Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. Wszyscy budujemy (malujemy) obraz Boży w nas, bo Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1:27) i całym naszym zadaniem jest do Boga się upodabniać, ten obraz Boży w sobie odtwarzać, aby „Chrystus był wszystkim we wszystkich." (1 Kor 15:28, Kol 3:11)

„A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich." (1 Kor 15:28)

„A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus." (Kol 3:11)

Komunia (communio – zjednoczenie) z Bogiem, jest zasadą (principium) życia wiecznego. Nie ma więc innej możliwości uczestnictwa w wiecznym życiu Boga, jak tylko przez upodabnianie się do Boga w Jezusie Chrystusie, przez odtwarzanie tego stworzonego obrazu Boga w nas.