Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

19 lipca 2004

pogańska Europa ...
 
Według danych statystycznych najbardziej pogańskim kontynentem jest Europa ...
 
We Włoszech 4% deklaruje się ateistami 14% jest religijnie obojętnych.
 
W Hiszpanii proces religijnego zobojętnienia i praktycznego materializmu został znacznie przyspieszony przez dobrobyt i socjalistyczny rząd.
 
W Europie Centralnej (Benelux) mamy kraje z największym procentowym wskaźnikiem areligijności: w Belgii 37%, we Francji 43% i w Holandii aż 54% ludzi deklaruje się jako niewierzący lub religijnie obojętni.
 
To zresztą widoczne jest także w ustawach jakie ratyfikuje się w tych krajach; ustawy o legalizacji eutanazji, aborcji, związków homoseksualnych, czy jak we Francji ?sławetna? ustawa o symbolach religijnych.
 
Francja jest w tej chwili krajem o największym procencie zdeklarowanych wojujących ateistów 14%. Warto przypomnieć sobie, że tak zdecydowanie ateistyczne nastawienie dominowało w Imperium Rzymskim tuż przed upadkiem. Większą liczbą zdeklarowanych ateistów może się poszczycić tylko bolszewicka Rosja, maoistowskie Chiny i komunistyczna Albania.
 
W Zjednoczonym Królestwie 77% deklaruje się chrześcijanami. Mimo, że Anglikanie są większością to jednak ilość Katolików uczęszczających do kościoła jest zdecydowanie większa nawet w liczbach bezwzględnych. W Wielkiej Brytanii aż 14% deklaruje się jako areligijni.
 
W krajach skandynawskich Islandia, Dania, Szwecja, Norwegia katolicy są wzrastającą mniejszością dzięki przybyszom z Filipin i Korei. W Danii 11% populacji uznaje się za niewierzących, w Norwegii 11,6% a w Finlandii 12,7%. A jednocześnie w tych krajach notuje się wzrost czynnego zainteresowania kultami pogańskimi, Thora i Odyna.
 
W Niemczech należy rozróżnić wschodnią i zachodnią część. We wschodnich landach 60% ludności jest a- lub anty-religijna. W zachodnich landach, szczególnie w dużych miastach 15% ludności nie zawraca sobie głowy religią.
 
W Polsce wydaje się, że nie ma niewierzących. Ale jednocześnie marksistowski materializm został bardzo łatwo zastąpiony materializmem praktycznym i konsumpcjonizmem, przy jednoczesnym dosyć luźnym i laksystycznym traktowaniu nauczania Kościoła i przykazań i to zarówno w dziedzinie moralności seksualnej, aborcji, czy sprawiedliwości społecznej.
 
więcej o sytuacji w Polsce ...
 
Na Węgrzech na około 10 milionów mieszkańców zaledwie 887 deklaruje się ateistami, ale jednocześnie większość populacji traktuje religie na swój własny, prywatny sposób.
 
W Czechach połowa populacji deklaruje się jako ateiści lub bezwyznaniowi, podczas gdy na Słowacji większość uznaje się za katolików.
 
Ten obraz religijności Europy jest raczej dosyć przygnębiający, bo okazuje się, że to właśnie chrześcijańska Europa jest najbardziej pogańskim spośród wszystkich kontynentów ...
 
więcej na ten temat ...