Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

23 marca 2007

* * * * * * * * * * * * * *

"Nie wiem, co to poezja.
Nie wiem po co to komu i na co.
Wiem, że czasami ludzie wiersze czytają i płaczą.
A potem sami piszą mozolnie
i nieudolnie, by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.
Nie wiem, co to poezja.
Jest w niej coś z laski Mojżesza:
piorun dobędzie ze skały. Umie zabijać i wskrzeszać."

www.katolik.alleluja.pl