Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

27 marca 2007

Apel Pokolenia JPII o pełną ochronę prawną życia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o aktywność obywatelską

Piszmy listy, wysyłajmy faksy i e-maile, telefonujmy do ważnych osób, aby jak
najszybciej wzmocnić konstytucyjną ochronę życia człowieka, poprzez dopisanie do
artykułu 38. naszej Konstytucji słów „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci!
Przykład listu:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejscowość i data
Szanowny Pan
prof. Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę o poparcie nowelizacji Konstytucji RP – dopisanie do artykułu 38. słów: „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.

Jestem przekonany, że to wzmocnienie, doprecyzowanie ochrony życia każdego człowieka zostanie przez Szanownego Pana poparte.

Z wyrazami szacunku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres

lub podpisz tutaj
Sprawa ważna i dobra