Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

10 grudnia 2002

Grzech ciężki czy lekki?

Otrzymałem kiedyœ (15 paŸdziernika) taki oto pełen niepokoju list:

Mam serdecznš proœbę do księdza. Na stronie internetowej "Katolika" jest umieszczony artykuł ks. Rafała Masarczyka SDS odnoœnie grzechu ciężkiego i Eucharystii. W artykule tym ks. Masarczyk prowadzi rozważanie na temat grzechu ciężkiego i jego zwišzku z nieobecnoœciš na niedzielnej Mszy Œw. Udowadnia w tym artykule, że nieobecnoœć na niedzielnej Mszy Œw. z powodu np. lenistwa czy zmęczenia jest grzechem powszednim a grzechem ciężkim jest tylko taka nieobecnoœć, która ma na celu znieważenie Boga z pogardy dla Niego. Nie jestem ekspertem w tych sprawach ale zawsze myœlałam, że opuszczenie Mszy Œw. w niedzielę dlatego, że się ma ważniejsze sprawy lub że się nie chce iœć z lenistwa czy zmęczenia jest grzechem ciężkim.

czytaj więcej w "grzech ciężki czy lekki"

8 grudnia 2002

4 grudnia 2002

Apologetyczna strona Marka Piotrowskiego, min. apteczka antysekciarska
Majšc 20 czy 30 lat pomyœl o staroœci. Czy już się do niej przygotowujesz ? Czy też zaskoczy cię ona z całš masš przywar i słaboœci, które utrudniš życie innym, a i twoje uczyniš nieznoœnym ...
kasia - warto tę stronkę obejrzeć
Panie,
Kiedy jestem głodny, daj mi kogoœ,
Kto łaknie pożywienia;
Kiedy jestem spragniony, przyœlij mi kogoœ,
Kto chce pić;
Kiedy jest mi zimno, zeœlij mi kogoœ,
Kogo mógłbym ogrzać;
Kiedy jestem zmartwiony, daj mi kogoœ
Do pocieszenia;
Kiedy cišży mi mój krzyż, daj mi dzielić krzyż
Z mym bliŸnim;
Kiedy jestem biedny, zaprowadŸ mnie do kogoœ,
Kto potrzebuje;
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoœ,
Komu mógłbym przez krótkš chwilę pomóc;
Kiedy jestem upokorzony,
Niech mam kogoœ do chwalenia;
Kiedy jestem zmartwiony, zeœlij mi kogoœ,
Z kim cieszyłbym się;
Kiedy potrzebuję ludzkiego zrozumienia,
Daj mi kogoœ, kto potrzebowałby mego zrozumienia;
Kiedy potrzebuję opieki, zeœlij mi kogoœ,
O kogo mógłbym się troszczyć;
Kiedy myœlę tylko o sobie skieruj
Moje myœli na innego człowieka.

Modlitwa japońskiego współpracownika Matki Teresy z Kalkuty

2 grudnia 2002

Jak pisze Œwiatowa Organizacja Zdrowia: "700.000 dzieci w Afryce pod-saharyjskiej umiera rocznie z powodu braku podstawowych szczepień przeciwko pospolitym chorobom dziecięcym. Potrzeba 250 milionów dolarów rocznie aby 10 milionów dzieci w krajach najuboższych mogło skorzystać z tych podstawowych szczepień. Czyli koszt szczepienia dla jednego dziecka to około 25 dolarów rocznie.”

A jednoczeœnie w Palm Beach na Florydzie wydawane jest na wspaniałym, kredowym papierze kolorowe pismo dla zwierzšt domowych, które ma donosić o największych psich wydarzeniach socjalnych i najmodniejszych modelach psich i kocich łóżek. A redaktor tego pisma domaga się aby zwierzęta były traktowane na równi z ich właœcicielami. Zwierzęta domowe w Palm Beach osišgajš już rocznie po 1.000 dolarów „dochodu na łeb” a dodatkowo urodzinowe przyjęcia i prezenty w rodzaju ozdobnych obroży w cenie 75 dolarów za sztukę lub sweterka za 100 dolarów, a nawet jeszcze kosztowniejszej diamentowej czy perłowej biżuterii ...”

więcej po angielsku: ...