Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

18 lutego 2007

wiara i nauka ...

Nauka jest gotowa wszystko kwestionować. To naraża ją na pokusę kwestionowania również transcendencji, na pokusę sklasyfikowania pojęć związanych z Bogiem i nadprzyrodzonością jako pozbawionych sensu i znaczenia, a co za tym idzie – na pokusę ich odrzucenia.

Czytaj książkę "Bóg, niepotrzebna hipoteza?" Edouard Bone (Wydawnictwo WAM)
i artykuł - wykład : Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz , Nauka a wiara