Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

14 lutego 2007

ateizm

Ateizm jest de facto wiarą w nieistnienie Boga. A w niektórych przypadkach jest nienawiścią skierowaną wprost lub pośrednio przeciwko Bogu i wtedy jest już nie ateizmem, ale anty-teizmem.