Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

20 lutego 2007

potęga ludzkiej pożądliwości ...

Według szacunkowych obliczeń Caslon Analytics Profiles w 2002 roku pornografia w internecie przyniosła 10-12 miliardów dolarów dochodu, to jest więcej niż roczne dochód Microsoft’u.