Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

9 lutego 2007

Liga Przeciwko Zniesławieniu

Vittorio Messori kolejny raz apeluje o powołanie katolickiego odpowiednika żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu (Anti Defamation League), ligi walczącej z oszczerstwami pod adresem Kościoła.

Katolicy powinni jego zdaniem stworzyć organizację, która "interweniowałaby w mediach, by przywrócić wypaczoną prawdę historyczną, nie domagając się przy tym żadnej cenzury ani przywilejów, ale jedynie możliwości sprostowania, opartego na sprawdzonych danych i autentycznych dokumentach".

Messori podaje przy okazji przykład jawnego fałszerstwa, jakim jest rzekoma rzeź katarów w Beziers w lipcu 1209 roku, które za dobra monetę wziął "nawet taki specjalista od średniowiecza, jak Umberto Eco w swej powieści «Imię róży»". Messori wyraża przekonanie, że Liga Przeciwko Zniesławieniu "byłaby korzystna nie tylko dla katolików, ale przyczyniłaby się do sprawiedliwego i wiarygodnego osądu przeszłości Europy, ukształtowanej przez wiele stuleci także przez Kościół".

www.wiara.pl