Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 kwietnia 2007

świętość Kościoła ...

To, że Kościół założony przez Chrystusa jest święty i nieskalany wcale nie znaczy, że wszyscy jego członkowie są tacy. I nie należy mieć takich złudzeń. Kościół jest święty, bo jest dziełem Boga, ale jego członkowie są tylko ludźmi dążącymi do świętości i często bardzo od niej oddalonymi.

Ale też fakt, że członkowie Kościoła są grzeszni wcale nie znaczy, że założony przez Chrystusa Kościół jest grzeszny. Warto o tym pamiętać kiedy krytykujemy Kościół.

A to, że jest w Nim jeszcze tak wiele słabości, to nie wina Kościoła, ale moje i Twoja, jak powiedziała Matka Teresa z Kalkuty dziennikarzowi, kiedy ją zapytał : „jakie są największe słabości Kościoła?” Jej odpowiedź była prosta i bezpośrednia: „ja i ty”.