Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

8 kwietnia 2007

myśli ...

Chrześcijaństwo bez krzyża - oto czego niejasno szuka ogromna większość chrześcijan. Począwszy od nas ...
Green

Ale trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo bez krzyża to także chrześcijaństwo bez zmartwychwstania.