Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

7 kwietnia 2007

Alleluja ! – Jezus żyje, Zwyciężył Pan Życia i Król Pokoju!

Consurgit Christus tumulo,
victor redit de barathro,
tyrannum trudens vinculo
et paradisum reserans.

Esto perenne mentibus
paschale, Iesu, gaudium
et nos renatos gratiae
tuis triumphis aggrega

Jesu, Tibi sit gloria,
Qui morte victa praenites
Cum Patre et almo Spiritu
In sempiterna saecula. Amen


Niech Święta, Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i bólem pełne będą pokoju i radości płynącej z tego właśnie faktu, że Zmartwychwstały Chrystus jest Zwycięzcą i Panem Życia i Wieczności. Niech troski i kłopoty dnia codziennego, niepokoje i zmartwienia nie mącą naszej eschatologicznej nadziei na pokonanie tego wszystkiego co w naszym życiu słabe, małe, grzeszne i przemijające. Niech ta nadzieje doda nam także sił do objawiania naszym życiem tej prawdy, że Jezus Żyje w nas i pośród nas, także w naszych dobrych czynach. Życie jest większe i potężniejsze niż śmierć, a Dobro jest ostatecznym zwycięzcą. Pokazujmy to także naszym dobrym życiem.

x. Kazimierz