Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

30 kwietnia 2007

myśli ...

Kto boi się Boga, ten nikogo ani niczego bać się nie powinien.
Anonim