Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

4 kwietnia 2007

umiera człowiek ...

W ubiegłym stuleciu problemem było to, że uznano Boga za umarłego. W naszym stuleciu problem tkwi w tym, że umarł w nas człowiek.
E. Fromm