Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 kwietnia 2007

nie wiedzą?

Dlaczego na tylu forach i na tylu stronach internetowych tak wiele antyreligijnych, obraźliwych wypowiedzi? Dlaczego tak wielu ludzi deklaruje się już nie jako ateiści, ale wprost jako anty-teiści? Co powoduje, że człowiek upada tak nisko, żeby się „postawić przeciwko Bogu”, w Którego rzekomo przecież nie wierzy? Jakie są mechanizm i przyczyny powstawania tych tysięcy frustratów, który otwarcie opowiadają się przeciwko Bogu?

Nie znajduję odpowiedzi na te pytania, ale gdzieś w głębi duszy słyszę głos modlącego się na Kalwarii Chrystusa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” (Łk 23:34)

W wielu wypadkach chyba rzeczywiście nie wiedzą, ale czy wszyscy naprawdę nie wiedzą???