Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

22 kwietnia 2007

Wandejska droga krzyżowa

Reynald Secher, historyk francuski, którego książka "Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea - departament zemsty" wzbudziła w roku 1986 zgorszenie (autora oskarżono o szarganie narodowych świętości Republiki) oszacował, że w czasie powstania i akcji odwetowej po nim śmierć poniosło co najmniej 117 tysięcy Wandejczyków. Chateaubriand pisał o sześciuset tysiącach rojalistów, którzy zginęli w Wandei. Większość historyków zajmujących się tematem waha się pomiędzy dwustoma a czterystoma tysiącami ofiar po stronie wandejskiej.

To jest chwalebny efekt Wielkiej Rewolucji Francuskiej. A po niej przyszły następne "chwalebne rewolucje" ...
czytaj dalej