Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

20 kwietnia 2007

pornografia ...

Według ostatnich badań TNS OBOP niemal trzy czwarte Polaków uważa, że państwo nie ma prawa zabraniać osobom dorosłym dostępu do pornografii. Przeciwnego zdania jest tylko jedna piąta pytanych ...

Czyżby to znaczyło, że się „europeizujemy”. Obawiam się, że raczej wprost przeciwnie ... Liberalizm -także moralny- niekoniecznie jest symbolem postępu i kulturowego rozwoju. Czasami –a ostatnio nawet coraz częściej- jest symbolem wstecznictwa i cofania się do praw społeczeństw prymitywnych i zasad kulturowych i etycznych ludów pierwotnych.