Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

26 kwietnia 2007

interesujące ...

W USA 42 % dochodu narodowego przechodzi w ręce prywatne 134 obywateli reszta tzn. 58 % dzielona jest na prawie 300 milionów obywateli.