Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

10 marca 2010

Wielki Post ....


- serwis wielkopostny
- rekolekcje wielkopostne
- rekolekcje wielkopostne
- drogi krzyżowe
- kazania pasyjne

Tutaj znajdziesz pliki do druku z komentarzami liturgicznymi na:

- pierwszy tydzień Wielkiego Postu

- drugi tydzień Wielkiego Postu


- trzeci tydzień Wielkiego Postu

Teksty te mogą być drukowane tylko i wyłącznie na potrzeby głoszenia Słowa Bożego z ambony. Nidgy w formie książkowej lub dla celów komercyjnych.