Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

28 marca 2010

Strefa Myśli - artykuły, komentarze"Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak — brak innych i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i Jego przyjaźni.

/z Orędzia Benedykta XVI na Wielki Post 2010/"