Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

30 marca 2010

KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących

KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących

Wiedząc, że oto zbliża się już Jego godzina, wzruszony Jezus mówi do uczniów łamiąc chleb podczas Ostatniej Wieczerzy: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi (J 13,21b). I umoczywszy w misie jego kawałek, podaje Judaszowi Iskariocie, w którego natychmiast po jego spożyciu wchodzi szatan, i nie opuszcza go aż do końca jego żywota. Nauczyciel wie bardzo dobrze, kto Go zdradzi, zwraca się więc doń: Co chcesz czynić, czyń prędzej! (J 13,27b). Obecni w Wieczerniku uczniowie nie orientują się w czym rzecz, gdy zdrajca niezwłocznie wychodzi w ciemną noc, która także i w jego sercu panuje. Jeszcze wciąż wszystko przed uczniami Jezusa jest zakryte, chociaż trzy lata chodzą z Mistrzem. Są świadkami znaków i cudów jakie On czyni. I nie tylko znaków, ale i czynów. Przed chwilą przecież, tuż przed samą Wieczerzą daje im przykład największego uniżenia, pokory i oddania się im aż do końca - kiedy to staje się dla nich sługą i umywa im nogi. (zob. J 13,4-17). Niczego nie rozumieją. Piotr z początku, wręcz odżegnuje się od tego: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał (J 13,8a). Ale uspokojony przez Nauczyciela poddaje się temu.