Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

11 marca 2010

ślepota ...


Z tego, że ślepi nie widzą słońca, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz jedynie to że oni są dotknięci ślepotą.

Z tego, że niektórzy nie wierzą w istnienie Bytu Absolutnego, czyli Boga, nie wynika wcale, że taki Byt nie istnieje, a jedynie to, że oni w Niego nie wierzą.