Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

11 czerwca 2007

myśli ...

Nauka opisuje. Natomiast Biblia wyjaśnia. Na szczycie łączą się w jedną prawdę ...

Nauka odpowiada na pytanie jak?, bo tylko to może. Wiara, religia, filozofia i teologia chcą odpowiedzieć na pytanie dlaczego, bo tylko to jest naprawdę interesujące i ważne. Odpowiedzi nauki będą zawsze tylko cząstkowe i czasowe. Teologia i filozofia udzielają odpowiedzi ostatecznych i dlatego nie ma sprzeczności między nimi. A jeśli się takie pojawiają, to tkwią one w człowieku, a nie w poznawanym świecie.