Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

12 czerwca 2007

jak giną cywilizacje?

motto do Apocalypto”:

„Żadna wielka cywilizacja nie może być podbita z zewnątrz, jeśli najpierw sama nie zniszczy się od wewnątrz”. W. Durant

Nasza cywilizacja raczej potwierdza to spostrzeżenie ...