Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

9 czerwca 2007

cała prawda o cierpieniu ...

Jedynie Chrystus pokazuje nam całą prawdę o cierpieniu, o jego źródłach i możliwościach uleczenia. Cierpienie jest efektem grzechu i jednym sposobem uleczenia cierpienia jest wprowadzanie pokoju i ładu, opartego na Bożych przykazaniach. Chrystus cierpiący nie twierdzi, że cierpienie nie istnieje, że jest łatwe w przyjęciu i że łatwo może być pokonane. On sam się go obawiał i lękał, on sam został przez nie zmiażdżony, ale nie pokonany. To On jedyny naprawdę pokonał cierpienie i zwyciężył śmierć i to On jedyny może nam w tym pomóc. Dlatego Jan Paweł II nawoływał od początku swego pontyfikatu: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”.