Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

9 czerwca 2007

cierpienie i grzech ...

Jest jakiś tajemniczy związek pomiędzy cierpieniem i grzechem. Teologia określa tę rzeczywistość „misterium iniquitatis” – tajemnica nieprawości ....

Czy, a jeśli tak, to dlaczego cierpienie ma moc odkupieńczą? Dlaczego Chrystus „musiał” odkupić świat przez cierpienie?

Przyczyną cierpienia jest grzech. Czy więc tylko cierpienie może pokonać grzech?