Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 maja 2007

Papież w Brazylii ...

Dziennik „Süddeutsche Zeitung” zatytułował swoją relację z wizyty Papieża w Brazylii: „To my jesteśmy oryginałem”. Gazeta twierdzi, że „papież przygotowuje swój Kościół w Brazylii do walki z innymi religiami. Wizyta Benedykta jest odpowiedzią na wyzwania sekt i wspólnot zielonoświątkowców. To Kościół katolicki jest oryginałem, który już od czasów rzymskich miał bogatą liturgię i walczył o prawa rodziny – na długo przed zaistnieniem wspólnot zielonoświątkowców”.