Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

8 maja 2007

tworzymy sobie bożki ...

One zastępują nam prawdziwą religię i prawdziwego Boga ... My nie chcemy się podporządkować Bogu, bo on nam stawia za duże i według nas nierealne wymagania. Dlatego tworzymy swoją własną religię przykrojoną do naszych potrzeb i naszą wygodną miarę ...