Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

12 maja 2007

Papież w Brazylii ...

Benedykt XVI wzywa Kościół, aby nie angażował się politycznie. Powinien on jednak służyć budzeniu sumień i pomagać w odróżniania prawdy od fałszu, aby tym samy wskazać zasady sprawiedliwej polityki ...