Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

2 marca 2009

media cd …

Media przestały być instrumentami informacji, lecz stały się narzędziami ideologii i manipulacji ... Najczęściej bardzo stronniczej i niebezpiecznej. Wygląda na to, że media są obecnie największą trucizną i najbardziej niebezpieczną rzeczywistością współczesnej cywilizacji. Najlepszym, przykładem tej szkodliwej i wręcz toksycznej działalności mediów jest na siłę lansowana „polityczna poprawność” i bezwzględna, a zarazem karykaturalna tolerancja wobec wszystkiego, wobec najbardzeij chorych perwersji i dewiacji. Libertyńska ideologia doskonale wykorzystuje miedia jako tubę swoich absurdalnych roszczeń.