Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

10 marca 2009

o duszo ...


Wpatruj się umysłem w Zwierciadło Wieczności,
wznieś duszę do
Blasku Chwały (por. Hbr 1, 3),
przyłóż serce do
Obrazu Boskiej Istoty (por. Hbr 1, 3)
i przez kontemplację
cała
się przemieniaj w obraz samego bóstwa (por. 2 Kor 3, 18),
abyś i ty odczuła to,
co odczuwają przyjaciele kosztując
ukrytej słodyczy,
zachowanej od początku przez Boga dla tych,
którzy Go miłują (por. Ps 31, 20; 1 Kor 2, 9).


Omiń wszystkie sidła,
w które w tym zwodniczym i niespokojnym świecie
uwikłani są jego ślepi miłośnicy,
i całym sercem pokochaj Tego,
który się cały oddał dla twej miłości.

Jego piękność podziwiają słońce i księżyc;
Jego nagrody są bezcenne i
niezmiernie wielkie (por. Ps 145, 3);
mówię o Synu Najwyższego,
którego Dziewica porodziła i po narodzeniu dziewicą pozostała.

(św. Klara z Asyżu)