Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

24 marca 2009

myślenie racjonalne a myślenie racjonalistyczne

myślenie racjonalne jest naturalnym aktem ludzkim, jest koniecznym aktem każdego bytu, który che być uzanany za człowieka ...

myślenie racjonalistyczne różni się od myślenia racjonalnego i bardzo często jest po prostu nieracjonalne. Myślenie racjonalistyczne bowiem z góry zakłada, że wszelka rzeczywistość niematerialna, niedotykalna i niewidzialna dla nauk szczegółowych jest antyracjonalna, a co za tym idzie – nie-istniejąca. Tym samym myślenie racjonalistyczne podcina gałąź na której siedzi, bo samo myślenie jako takie jest niematerialne i niedotykalne. Czy można bowiem sprowadzić myślenie do elektrycznych lub chemicznych procesów zachodzących w synapsach komórek nerwowych?