Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

28 lutego 2009

media …


Media przestały być instrumentami informacji,

media stały się narzędziami ideologii i manipulacji ...