Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

14 października 2009

rzeczywistość czy matematyczna struktura?


Max Tegmark www.discovermagazine.com July 2008

- Istnieje zewnętrzna fizyczna rzeczywistość całkowicie niezależna od ludzi.

- Ta zewnętrzna, fizykalna rzeczywistość jest abstrakcyjną, dobrze zdefiniowaną strukturą matematyczną,

- Struktura ta jest atemporalna i nie istnieje w przestrzeni,

- Przestrzeń i czas są jedynie sposobami postrzegania tej struktury przez ludzi,

- Dobrze zdefiniowana, abstrakcyjna, atemporalna i a-spacjalna struktura matematyczna po prostu istnieje, jest niezmienna i nie podlega żadnym fluktuacjom jako całość, chociaż niektóre jej pod struktury (jak np. organizmy żywe) są zmienne.

Jako żywo przypomina mi to marzenia Kartezjusza o matematyzacji (czy geometryzacji) wszystkiego i filozoficzne rozważania Kanta.

A ponadto wydaje się, że cechy tej matematycznej struktury są niczym innym jak cechami Absolutu. Przypomina to znowu trochę starszą terię filozoficzną znaną pod nazwą panteizmu czy to w postaci Plotyna, czy w postaci Barucha Spinozy.