Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

21 sierpnia 2007

myśli ...

Sądzimy, że Bóg nie słucha naszych próśb. W rzeczywistości to my nie słuchamy Jego odpowiedzi ...

P. Mauriac