Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

21 sierpnia 2007

myśli ...

Sądzimy, że Bóg nie słucha naszych próśb. W rzeczywistości to my nie słuchamy Jego odpowiedzi ...

P. Mauriac