Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

17 września 2009

różnica …


W centrum zainteresowań mediów znajdują się skandal i sensacja,

podczas gdy głównym zadaniem Kościoła jest zbawienie dusz.