Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

21 września 2009

nauka i wiara ...

Sama nauka nie może dostarczyć odpowiedzi na istnienie Boga, ani nie może również popchnąć człowieka do wyboru ateistycznej opcji. Te sprawy można rozstrzygnąć jedynie angażując się w metafizykę …

Nie ma więc nic takiego jak światopogląd naukowy, czy "nauka zaprzecza religii".