Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

8 listopada 2007

Inteligencja obecna stworzeniu ...

Albert Einstein napisał w swojej książce "The World As I See It":

the harmony of natural law reveals an intelligence of such superiority that, compared with it, all the systematic thinking and acting of human beings is an utterly insignificant reflection. (…) Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe --a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble."

za: The World As I See It

Poznawanie wspaniałości świata prowadzi wprost do rozpoznania kryjącego się za nim Stwórcy. I trzeba być naprawdę ślepym, lub chcieć być ślepym żeby tego nie widzieć