Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

12 listopada 2007

co po śmierci?

W życiu przyszłym będziemy mogli oglądać Boga twarzą w twarz – jak aniołowie. Właśnie to „oglądanie Boga”, bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie należało do istoty zbawienia. (1Kor 13,12; 1J 3,2; 1J 2,28; Rm 8,17; 2Kor 3,18; Flp 3,21; Kol 3,4; Wj 34,29)

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.” (1J 3,2)