Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 września 2007

myśli

Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.
– L. Kołakowski

Czyli libertynizm jest bez szans ..., bo nawet czołowy filozof marksizmu jest przeciwko takiej formacji.